Author Archives: admin

Vai trò của ô quảng cáo trong các chiến dịch marketing

o du quang cao

Ô quảng cáo hay dù quảng cáo, là loại ô che nắng mưa được in logo, màu sắc chủ đạo hay slogan của chiến dịch quảng cáo. Khi lập chiến dịch quảng cáo, việc tạo ra hiệu ứng mạnh đến khách hàng tiềm năng nắm vai trò vô cùng quan trọng. Việc xuất hiện nhiều […]